Piotr Posted on 09:23

Geotechnika, a budownictwo inżynieryjne

Geotechnika jest to gałąź inżynierii ściśle związana z inżynierią lądową. Dokładnie można powiedzieć, że jest to gospodarowanie przestrzeni naziemnej pod drogi, mosty czy też budynki. Jest ona także ściśle związana z budownictwem inżynieryjnym, a budownictwo inżynieryjne to na przykład budowanie: – oczyszczalni ścieków, – stacji uzdatniania wody, – sieci kanalizacyjne i wodociągowe, – przepompownie ścieków, – zbiorników retencyjnych, – suszarni i spalarni osadów, – obiektów unieszkodliwiania odpadów. Jak widać, te dwie nauki są bardzo do siebie zbliżone i muszą ze sobą niekiedy współpracować dla osiągnięcia zamierzonego celu. Wielu geotechników szkoli się również z zakresu budownictwa inżynieryjnego po to żeby być bardziej atrakcyjnym dla pracodawców, żeby być bardziej konkurencyjnym, a nie kiedy nawet dla siebie aby poczuć się bardziej pewnie w pracy i przy tym mieć pewność, że to co się robi ma sens. Jeśli chodzi o etaty budowania to wyróżnia się trzy podstawowe i jest to: – badanie wstępne, – badania w fazie wykonywania budowli, – kontrola zachowania się górotworu i weryfikacja wyników badań w fazie użytkowania budynku lub budowli. Jako przykład udziału tych dwóch ściśle związanych nauk można przytoczyć przebudowę nazwaną Big Dig w Bostonie, gdzie na małej przestrzeni trzeba było przebudować most, którym nie można było jeździć podczas remontu, a ludzie muszą się przemieszczać. Ustawiono drugi most niedaleko i to wszystko wiązało się z dobrą znajomością otoczenia, a także dużym wykształceniem z zakresu inżynierii budownictwa i geotechniki. Więcej o poruszonych tu zagadnieniach znajdziesz na www.titan.com.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *