aparatura laboratoryjna
Piotr Posted on 10:46

Nowoczesne analizy laboratoryjne

Profesjonalna aparatura laboratoryjna jest niezbędna w każdym miejscu tego typu. Laboratoria muszą zapewniać odpowiednie urządzenia aby wykonywać analizy nie tylko dokładnie, ale także w jak najkrótszym czasie. Szybkość wykonania analizy jest jedną z istotniejszych kwestii, często bowiem dla zlecających ich wykonanie klientów niezbędne jest to, aby wyniki badania były jak najszybciej.

W celu wykonywania analiz konieczne jest stosowanie odpowiednich urządzeń, najlepiej jak najbardziej nowoczesnych. Oto odpowiednia aparatura laboratoryjna.

Popularne urządzenia laboratoryjne

Jednymi z tych urządzeń, które obecnie można znaleźć praktycznie w każdym laboratorium jest spektrometr Ramana. Jego duża popularność jest wynikiem tego, że urządzenia te pozwalają na wykonanie analiz wielu substancji, przede wszystkim z bardzo dużą dokładnością i w stosunkowo krótkim czasie. Spektroskopia daje wiele możliwości, co sprawia że powszechnie wykorzystywana jest w bardzo wielu branżach. firmy zajmujące się produkcją leków powszechnie wykorzystują tą właśnie metodę do analiz, aby określić skład produkowanych substancji. Ponadto metoda doskonale sprawdza się również w przypadku oceny czystości kamieni szlachetnych czy też do określania zawartości substancji wybuchowych czy narkotyków. Tak szeroki zakres możliwości przeprowadzenia badań spektrometrem sprawia, że powszechnie jest wykorzystywany w wielu sytuacjach.

Elementy analizy spektrometrem Ramana

Analiza spektrometrem polega na obserwowaniu promieniowania które wywoływane jest przez odpowiednio zastosowane źródło wzbudzenia. Sprawia ono, że cząsteczki substancji poruszają się, tworząc tak zwane widmo, które stanowi podstawę przeprowadzenia analizy. W wykorzystywanych obecnie urządzeniach bez problemu wyniki mogą być przestawione w postaci wizualizacji trójwymiarowej, co sprawia że są znacznie bardziej czytelne. Ponadto analiza dokonywana jest za pomocą dedykowanych programów komputerowych, dzięki czemu dokładność wyników jest znacznie większa. Nowoczesne oprogramowanie komputerowe sprawia również, że minimalizuje się ryzyko błędu obliczeniowego. Nowe technologie przyczyniają się również do tego, że urządzenia działają znacznie szybciej i mogą mieć mniejsze wymiary.

Dzięki temu spektrometry są dostępne również w wersji przenośnej, co sprawia że analizy mogą być przeprowadzane niemalże wszędzie. Badania tego typu zlecane są często przez takie instytucje jako organy ścigania, dla których czas przeprowadzenia analizy jest niezwykle istotny, a fakt że badanie można przeprowadzić poza laboratorium również ma duże znaczenie.